AbbVie has always been committed to making a
remarkable impact on patients’ lives.

We have dedicated our expertise and capabilities to
addressing the world’s greatest health challenges,
constantly striving to develop the innovative
therapies that patients and healthcare professionals
really need around the globe.

Compania AbbVie a fost întotdeauna angajată în a avea
un impact remarcabil în vieţile pacienţilor.

Dedicăm toată expertiza şi capabilităţile noastre pentru a
aborda cele mai mari provocări în păstrarea şi
redobândirea stării de sănătate pe plan mondial,
depunând în mod constant eforturi pentru a dezvolta
terapii inovative de care pacienţii şi profesioniştii din
domeniul medical din lumea întreaga au nevoie.

Our teams work on highly complex molecules that
transform the lives of thousands of patients
suffering from hard-to-cure diseases.
We collaborate closely with healthcare
professionals and healthcare organizations to
advance research, optimize our treatments, improve
access and enhance patients’ health and well-being.

The highest standards of integrity and ethics are
applied in these relationships and collaborations.

Echipele noastre studiază molecule deosebit de
complexe care pot transforma vieţile a mii de pacienţi
care suferă de boli dificil de tratat.
Colaborăm îndeaproape cu profesioniştii şi organizaţiile
din domeniul sănătăţii pentru cercetare avansată, pentru
a optimiza tratamentele noastre, pentru a îmbunătăţi
accesul la tratament şi servicii de sănătate şi pentru a
îmbunătăţi sănătatatea şi starea de bine a pacienţilor.

În cadrul acestor relaţii şi colaborări, sunt aplicate cele
mai înalte standarde de integritate şi etică.

When it comes to developing effective treatments
tailored to patients’ needs, we consult healthcare
professionals to get their insights and advice on
diseases and on how our prescribed medicines and
services are used and how we can improve them.

Pentru dezvoltarea terapiilor eficiente, adaptate la
nevoile pacienţilor, avem nevoie de opinia şi
recomandările profesioniştilor din domeniul sănătăţii nu
numai în ceea ce priveşte patologiile, modul de
prescriere şi de utilizare a medicamentelor şi serviciilor
noastre ci şi în ceea ce priveşte posibilitatea de
îmbunătăţire a acestora.

And, because we believe that health education
plays an important role in teaching and inspiring
citizens to take health into their own hands, we
actively support healthcare professionals as well as
patient organizations in raising awareness about
diseases and help educate patients on how to
improve their quality of life.

Si pentru că avem convingerea că educaţia medicală
joacă un rol important în procesul de educare şi
ghidare a populaţiei în vederea participării active la
recăpătarea stării de sănatate sub supravegherea
specialiştilor, susţinem intens acest proces iniţiat de
comunitatea medicală şi de organizaţiile de pacienţi
cu scopul imbunătaţirii calităţii vieţii pacienţilor.

We believe that these important and legitimate
interactions should be guided by openness and
transparency.
This philosophy is especially important when it
comes to the financial support we sometimes
provide.
Bringing greater transparency to these relationships
is aimed at building a greater understanding of our mission.

Considerăm că aceste interacţiuni importante si
legitime trebuie să fie guvernate de deschidere şi de
transparenţă
Aceasta filozofie este importantă în special în ceea ce
priveşte activităţile pentru care oferim susţinere
financiară.
Faptul că o mai mare transparenţă este conferită
acestor interacţiuni, duce la înţelegere sporită misiunii noastre.

That is why AbbVie strongly supports the
European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations (EFPIA) „Code on Disclosure of
Transfers of Value from Pharmaceutical
Companies to Healthcare Professionals and
Healthcare Organizations”.

În acest sens AbbVie susţine puternic “Codul de
Transparenţă privind Publicarea Transferurilor de
Valoare efectuate de Companiile Farmaceutice
către Profesioniştii din domeniul medical şi către
Organizaţiile din domeniul medical”, al Federației
Europene a Asociațiilor şi Industriei Farmaceutice
(EFPIA) şi orice alte reglementări în acest sens..

Since its inception, AbbVie has annually published
data regarding its financial support of European
Patient Organizations.

Today, as a member of the EFPIA Board, but not
only, we are pushing for more transparency
throughout our industry.

This is the cornerstone of the pact of trust we have
with patients and with society as a whole.

We are proud to be disclosing our data on transfers
of value to HCPs and HCOs and be part of this historical initiative.

Înca de la bun început, Abbvie a publicat anual
detaliile cu privire la sprijinul financiar oferit
Organizaţiilor de Pacienţi Europene.

În prezent, în calitate de membru al Consiliului
Director EFPIA, dar nu numai, milităm pentru o
mai mare transparenţă în toată industria noastră.

Aceasta este piatra de temelie a pactului de
încredere pe care îl avem cu pacienţii cărora ne
adresăm cu medicamentele noastre şi cu societatea
în ansamblu.

Suntem mândri să fim parte a acestei iniţiative
istorice şi să publicăm datele noastre cu privire la
transferurile de valoare pentru  
Profesioniştii şi
Organizaţiile din domeniul sănătăţii.